Tyto zásady ochrany osobních údajů platí mezi uživatelem těchto webových stránek a společností Salent s.r.o., vlastníkem a poskytovatelem těchto webových stránek. Společnost Salent s.r.o. bere nakládání se soukromými informacemi velmi vážně. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují na veškeré osobní údaje, které shromažďujeme nebo které jste poskytli v souvislosti s používáním našich webových stránek.
Tyto zásady ochrany osobních údajů je třeba chápat v souladu s našimi obchodními podmínkami, které naleznete na adrese: https://golferscbd.eu/terms/.

Přečtěte si pečlivě tyto zásady ochrany osobních údajů.

Definice a výklad

1. V těchto Zásadách ochrany osobních údajů se používají následující definice:

Osobní údajesouhrnně všechny informace, které odešlete společnosti Golfers CBD Ltd. prostřednictvím webových stránek. Tato definice případně zahrnuje definice uvedené v zákonech o ochraně osobních údajů;
Cookiesmalý textový soubor umístěný do vašeho počítače touto webovou stránkou, pokud navštívíte určité části webových stránek a/nebo když používáte určité funkce webových stránek. Podrobnosti o souborech cookie používaných touto webovou stránkou jsou uvedeny v níže uvedeném článku (Soubory cookie);
Zákony o ochraně osobních údajůveškeré platné právní předpisy týkající se zpracování osobních údajů, mimo jiné včetně směrnice 96/46/ES (směrnice o ochraně osobních údajů) nebo GDPR, a jakékoli lokální prováděcí zákony, předpisy a sekundární právní předpisy, a to po dobu účinnosti GDPR v EU;
GDPRobecné nařízení (EU) 2016/679 o ochraně osobních údajů;
Salent s.r.o.SALENT s.r.o., je společnost s ručením omezeným podle práva České republiky, IČO společnosti 04277660, se sídlem Katlovarská 1698/1, 160 00 Praha 6, Česká republika
Zákon Spojeného království a EU o souborech cookienařízení o soukromí a elektronických komunikacích (Směrnice EU) z roku 2003 ve znění nařízení o soukromí a elektronických komunikacích (směrnice ES) (změna) z roku 2011;
Uživateljakákoli třetí strana, která přistupuje na webové stránky a není buď (i) zaměstnána společností Golfers CBD Ltd. nebo (ii) zaměstnána jako konzultant nebo jinak poskytující služby společnosti Golfers CBD Ltd. a přístupem na webové stránky v souvislosti s poskytováním takových služeb; a
Internetová stránkawebové stránky, které v současné době používáte, https://golferscbd.eu/ a jakékoli subdomény tohoto webu, pokud to není výslovně vyloučeno jejich vlastními smluvními podmínkami

2. V těchto zásadách ochrany osobních údajů, pokud kontext nevyžaduje jiný výklad:

 • odkazy na dílčí doložky a přílohy nebo přílohy jsou součástí týkajích se dílčích ustanovení, doložek, příloh nebo příloh těchto zásad ochrany osobních údajů;
 • odkaz na osobu zahrnuje firmy, společnosti, vládní subjekty, svěřenské fondy a partnerství;
 • „včetně“ znamená „včetně bez omezení“;
 • odkaz na jakékoli zákonné ustanovení zahrnuje jakoukoli jeho změnu nebo změnu;
  nadpisy a podnadpisy nejsou součástí těchto zásad ochrany osobních údajů.

Rozsah těchto zásad ochrany osobních údajů

3. Tyto zásady ochrany osobních údajů se vztahují pouze na jednání společnosti Salent s.r.o. a Uživatelů ve vztahu k těmto Webovým stránkám. Nevztahuje se na žádné webové stránky, které jsou přístupné z těchto webových stránek, včetně, ale bez omezení, jakýchkoli odkazů, které můžeme poskytnout na webové stránky sociálních médií.

4. Pro účely platných zákonů o ochraně osobních údajů je společnost Salent s.r.o. „správcem údajů“. To znamená, že společnost Salent s.r.o. určuje účely, pro které a jakým způsobem jsou Vaše údaje zpracovávány.

Shromažďované údaje

5. Je možné, že budeme shromažďovat následující údaje, které zahrnují Vaše osobní údaje:

 • jméno;
 • kontaktní informace, jako jsou e-mailové adresy a telefonní čísla;
 • finanční informace, jako jsou čísla kreditních / debetních karet;
 • v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Jak shromažďujeme údaje

6. Údaje shromažďujeme následujícími způsoby:

 • údaje nám poskytujete vy; a
 • údaje jsou shromažďovány automaticky.

Údaje, které nám poskytnete

7. Společnost Salent s.r.o. bude shromažďovat Vaše údaje několika způsoby, například:

 • když nás kontaktujete prostřednictvím webových stránek, telefonicky, poštou, e-mailem nebo jiným způsobem;
 • když se u nás zaregistrujete a založíte si účet pro příjem našich produktů a služeb;
 • když se zúčastníte soutěže nebo propagační akce prostřednictvím kanálu sociálních médií;
 • když nám provádíte platby, prostřednictvím těchto webových stránek nebo jinak;
  když se rozhodnete od nás dostávat marketingová sdělení;
 • když používáte naše služby;
 • v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Data, která jsou shromažďována automaticky

8. V rozsahu, v jakém přistupujete k webovým stránkám, budeme shromažďovat vaše údaje automaticky, například:

 • automaticky shromažďujeme některé informace o vaší návštěvě webových stránek. Tyto informace nám pomáhají vylepšovat obsah a navigaci webových stránek a zahrnují vaši IP adresu, datum, časy a četnost, s jakou přistupujete na webové stránky a způsob, jakým používáte a interagujete s jejich obsahem.
 • vaše údaje budeme shromažďovat automaticky prostřednictvím souborů cookies v souladu s nastavením souborů cookies ve vašem prohlížeči. Další informace o souborech cookies a o tom, jak je používáme na webových stránkách, naleznete v části níže v záhlaví “Cookies”.

Naše používání osobních údajů

9. Některé nebo všechny výše uvedené údaje můžeme čas od času vyžadovat, abychom vám poskytli nejlepší možné služby a zkušenosti při používání našich webových stránek. Konkrétně se ůže jednat například o následujících:

 • vedení interních záznamů;
 • zlepšování našich produktů / služeb;
 • zasílání marketingových materiálů, které by vás mohly zajímat, např. e-mailem;
 • v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

10. Vaše údaje můžeme použít pro výše uvedené účely, pokud to považujeme za nezbytné pro naše oprávněné zájmy. Pokud s tím nejste spokojeni, máte právo za určitých okolností vznést námitku (viz část nazvaná „Vaše práva“ níže).

11. Pro doručení přímého marketingu prostřednictvím e-mailu budeme vyžadovat Váš souhlas:

 • soft opt-in consent je specifický typ souhlasu, který platí, když jste s námi dříve spolupracovali (například nás kontaktujete, abyste nás požádali o další podrobnosti o konkrétním produktu). V rámci „měkkého souhlasu“ budeme váš souhlas považovat za udělený, pokud se neodhlásíte.
 • u jiných typů e-marketingu jsme povinni získat Váš výslovný souhlas; to znamená, že při souhlasu musíte provést pozitivní a pozitivní akci, například zaškrtnutím zaškrtávacího políčka, které poskytneme.
 • pokud nejste spokojeni s naším přístupem k marketingu, máte právo souhlas kdykoli odvolat. Chcete-li se dozvědět, jak odvolat svůj souhlas, přečtěte si část nazvanou „Vaše práva“ níže.

12. Když se u nás zaregistrujete a zřídíte si účet pro příjem našich služeb, právním základem pro toto zpracování je plnění smlouvy mezi Vámi a námi a/nebo podniknutí kroků k uzavření takové smlouvy na Vaši žádost.

13. Vaše údaje můžeme použít k tomu, abychom vám ukázali reklamy Golfers CBD Ltd a Salent s.r.o. a další obsah na jiných webových stránkách. Pokud si nepřejete, abychom vaše údaje používali k tomu, abychom vám zobrazovali reklamy a další obsah společnosti Golfers CBD Ltd. na jiných webových stránkách, vypněte příslušné soubory cookie (viz část „Soubory cookie“ níže).

S kým sdílíme údaje

14. Vaše údaje můžeme sdílet s následujícími skupinami lidí z následujících důvodů:

 • kterákoli ze společností nebo přidružených společností naší skupiny – k zajištění řádné správy našich webových stránek a podnikání;
 • našimi zaměstnanci, agenty a/nebo odbornými poradci – za účelem získání rady od odborných poradců;
 • poskytovatelé plateb třetích stran, kteří zpracovávají platby provedené prostřednictvím webových stránek – aby poskytovatelé plateb třetích stran mohli zpracovávat platby a refundace uživatelům;
 • v každém případě v souladu s těmito zásadami ochrany osobních údajů.

Zabezpečení dat

15. K ochraně vašich údajů použijeme technická a organizační opatření, například:

 • Přístup k vašemu účtu je řízen heslem a uživatelským jménem, které je pro Vás jedinečné.
 • Vaše údaje ukládáme na zabezpečených serverech.
 • platební údaje jsou šifrovány pomocí technologie SSL (obvykle se ve Vašem prohlížeči zobrazí ikona zámku nebo zelený adresní řádek (nebo obojí), když používáme tuto technologii.

16. Technická a organizační opatření zahrnují opatření k řešení jakéhokoli podezření na narušení bezpečnosti údajů. Pokud máte podezření na zneužití nebo ztrátu nebo neoprávněný přístup k Vašim údajům, dejte nám prosím okamžitě vědět prostřednictvím e-mailové adresy: info@golferscbd.eu.

17. Chcete-li od služby Get Safe Online získat podrobné informace o tom, jak chránit své informace a počítače a zařízení před podvody, krádežemi identity, viry a mnoha dalšími problémy online, navštivte www.getsafeonline.org. Get Safe Online je podporován vládou Spojeného království a předními podniky.

Uchovávání údajů

18. Pokud zákon nevyžaduje nebo nepovoluje delší dobu uchovávání, budeme vaše údaje uchovávat v našich systémech pouze po dobu nezbytnou ke splnění účelů uvedených v těchto zásadách ochrany osobních údajů nebo dokud nepožádáte o vymazání údajů.

19. I když Vaše údaje vymažeme, mohou přetrvávat na záložních nebo archivních médiích pro právní, daňové nebo regulační účely.

Vaše práva

20. Ve vztahu ke svým údajům máte následující práva:

 • Právo na přístup – právo kdykoli požadovat (i) kopie informací, které o vás uchováváme, nebo (ii) abychom tyto informace upravili, aktualizovali nebo vymazali. Pokud Vám poskytneme přístup k informacím, které o vás uchováváme, nebudeme Vám za to účtovat poplatky, pokud Vaše žádost nebude „zjevně neopodstatněná nebo nadměrná“. Pokud nám to zákon dovoluje, můžeme Vaši žádost odmítnout. Pokud Vaši žádost zamítneme, sdělíme vám důvody, proč tomu tak je.
 • Právo na opravu – právo na opravu Vašich údajů, pokud jsou nepřesné nebo neúplné.
 • Právo na výmaz – právo požadovat, abychom vymazali nebo odstranili Vaše údaje z našich systémů.
 • Právo omezit naše používání Vašich údajů – právo „zablokovat“ nám používání vašich údajů nebo omezit způsob, jakým je můžeme používat.
 • Právo na přenositelnost údajů – právo požadovat, abychom přesunuli, zkopírovali nebo přenesli Vaše údaje.
 • Právo vznést námitku – právo vznést námitku proti našemu používání Vašich údajů, včetně případů, kdy je používáme pro naše oprávněné zájmy

21. Chcete-li se dotazovat, uplatnit některá z vašich práv uvedených výše nebo odvolat svůj souhlas se zpracováním Vašich údajů (kde je souhlas naším právním základem pro zpracování vašich údajů), kontaktujte nás prostřednictvím této e-mailové adresy: info@golferscbd.eu.

22. Pokud nejste spokojeni se způsobem, jakým vyřizujeme stížnost, kterou podáte v souvislosti s Vašimi údaji, můžete svou stížnost postoupit příslušnému úřadu pro ochranu údajů. V případě EU se váš orgán pro ochranu údajů nachází na jeho internetových stránkách na adrese https://edpb.europa.eu/about-edpb/about-edpb/members_en nebo lokální úřad pro dohled nad ochranou osobních dat.

23. Je důležité, aby údaje, které o Vás uchováváme, byly přesné a aktuální. Informujte nás prosím, pokud se Vaše údaje během doby, po kterou je uchováváme, změní.

Odkazy na jiné webové stránky

24. Tato webová stránka může čas od času obsahovat odkazy na jiné webové stránky. Nemáme žádnou kontrolu nad těmito webovými stránkami a nejsme zodpovědní za obsah těchto webových stránek. Tyto zásady ochrany osobních údajů se nevztahují na Vaše používání těchto webových stránek. Doporučujeme vám, abyste si před použitím přečetli zásady ochrany osobních údajů nebo prohlášení jiných webových stránek.

Změny vlastnictví a kontroly společnosti

25. společnosti Golfers CBD Ltd. a Salent s.r.o. mohou rozšířit nebo omezit naše podnikání, což může zahrnovat prodej a / nebo převod kontroly nad celými společnostmi nebo jejich částí. Údaje poskytnuté uživateli budou, pokud jsou relevantní pro jakoukoli část našeho podnikání, převedeny spolu s touto částí a nový vlastník nebo nově ovládající strana bude moci podle podmínek těchto zásad ochrany osobních údajů používat údaje pro účely, pro které nám byly původně poskytnuty.

26. Údaje můžeme také zpřístupnit potenciálnímu kupujícímu naší společnosti nebo jakékoli jeho části.

27. Ve výše uvedených případech podnikneme kroky s cílem zajistit ochranu Vašeho soukromí.

Cookies

28. Tato webová stránka může umístit a přistupovat k určitým souborům cookie ve Vašem počítači. Společnost Salent s.r.o. používá cookies ke zlepšení kvality při používání webových stránek a ke zlepšení našeho sortimentu produktů. Společnost Salent s.r.o. si tyto soubory cookie pečlivě zvolila a podnikla kroky k zajištění toho, aby vaše soukromí bylo vždy chráněno a respektováno.

29. Všechny soubory cookie používané touto webovou stránkou se používají v souladu s platnými zákony o souborech cookie ve Velké Británii a EU.

30. Předtím, než webová stránka umístí soubory cookie do vašeho počítače, zobrazí se panel zpráv, který vás požádá o souhlas s nastavením těchto souborů cookie. Udělením souhlasu s umístěním cookies umožňujete společnosti Salent s.r.o. poskytovat vám lepší zážitek a služby. Pokud si přejete, můžete odmítnout souhlas s umístěním souborů cookie; Některé funkce webových stránek však nemusí fungovat plně nebo tak, jak bylo zamýšleno.

31. Tato webová stránka může umístit následující soubory cookie:

Typ souboru cookieÚčel
Nezbytně nutné soubory cookieJedná se o soubory cookie, které jsou nezbytné pro provoz našich webových stránek. Patří mezi ně například soubory cookie, které vám umožňují přihlásit se do zabezpečených oblastí našich webových stránek, používat nákupní košík nebo využívat služby elektronické fakturace
Analytické/výkonnostní soubory cookieUmožňují nám rozpoznat a spočítat počet návštěvníků a vidět, jak se návštěvníci pohybují po našich webových stránkách, když je používají. To nám pomáhá zlepšit způsob, jakým naše webové stránky fungují, například tím, že zajistíme, aby uživatelé snadno našli to, co hledají.
Funkční soubory cookiePoužívají se k tomu, abychom vás rozpoznali, když se vrátíte na naše webové stránky. To nám umožňuje přizpůsobit vám náš obsah, pozdravit vás jménem a zapamatovat si vaše preference (například vaši volbu jazyka nebo oblasti).
Cílené soubory cookieTyto soubory cookie zaznamenávají vaši návštěvu na našich webových stránkách, stránky, které jste navštívili, a odkazy, které jste použili. Tyto informace použijeme k tomu, aby naše webové stránky a reklama na nich zobrazená lépe odpovídaly vašim zájmům. Za tímto účelem můžeme tyto informace také sdílet s třetími stranami.

32. Seznam souborů cookie, které používáme, naleznete v Seznamu souborů cookie

33. Soubory cookie můžete povolit nebo zakázat ve svém internetovém prohlížeči. Ve výchozím nastavení většina internetových prohlížečů přijímá soubory cookie, ale to lze změnit. Další podrobnosti naleznete v nabídce nápovědy ve vašem internetovém prohlížeči.

34. Soubory cookie můžete kdykoli vymazat; můžete však ztratit veškeré informace, které vám umožňují rychlejší a efektivnější přístup k webovým stránkám, mimo jiné včetně nastavení personalizace.

35. Doporučujeme, abyste se ujistili, že Váš internetový prohlížeč je aktuální a že si nejste jisti úpravou nastavení ochrany osobních údajů, abyste se seznámili s nápovědou a pokyny poskytnutými vývojářem Vašeho internetového prohlížeče.

36. Další informace obecně o souborech cookie, včetně toho, jak je zakázat, naleznete v aboutcookies.org. Najdete zde také podrobnosti o tom, jak odstranit soubory cookie z počítače.

Obecné

37. Nesmíte převést žádná ze svých práv podle těchto zásad ochrany osobních údajů na žádnou jinou osobu. Naše práva podle těchto zásad ochrany osobních údajů můžeme převést, pokud se důvodně domníváme, že vaše práva nebudou dotčena.

38. Pokud jakýkoli soud nebo příslušný orgán zjistí, že jakékoli ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů (nebo část jakéhokoli ustanovení) je neplatné, nezákonné nebo nevymahatelné, bude toto ustanovení nebo část ustanovení v požadovaném rozsahu považována za odstraněnou a platnost a vymahatelnost ostatních ustanovení těchto zásad ochrany osobních údajů nebude ovlivněna.

39. Není-li dohodnuto jinak, žádné zpoždění, jednání nebo opomenutí strany při výkonu jakéhokoli práva nebo opravného prostředku nebude považováno za zřeknutí se tohoto nebo jakéhokoli jiného práva nebo opravného prostředku.

40. Tato smlouva se bude řídit a vykládat podle práva EU. Veškeré spory vzniklé na základě této smlouvy budou podléhat výlučné lokální jurisdikci v rámci EU.

Změny těchto zásad ochrany osobních údajů

41. Golfers CBD Ltd. a Salent s.r.o. si vyhrazují právo změnit tyto zásady ochrany osobních údajů, pokud to čas od času považujeme za nezbytné nebo jak to může být vyžadováno zákonem. Jakékoli změny budou okamžitě zveřejněny na webových stránkách a má se za to, že jste přijali podmínky zásad ochrany osobních údajů při prvním použití webových stránek po změnách.

Společnost Salent s.r.o. můžete kontaktovat e-mailem na adrese info@golferscbd.eu.

Zdroj

42. Tyto zásady ochrany osobních údajů byly vytvořeny pomocí dokumentu od společnosti Rocket Lawyer (https://www.rocketlawyer.com/gb/en).
08 března 2020.

Zavřít Nákupní košík
Zavřít Wishlist
Nedávno prohlížené Close
Zavřít

Zavřít
Navigace
Kategorie